35 grader varmt, fullständigt kaos i trafiken varvat med ett liv och kiv jag tidigare bara sett på TV. Detta var de första intrycken jag fick när jag kom till Kisumu och just hade blivit upphämtad av Ishmael Shem, generalsekreterare på Blå Kors i Kenya.

Min resa hade egentligen börjat redan en månad tidigare då jag blev presenterad för Ishmael över en lunch i Stockholm av Ingalill Söderberg som mött och lyssnat på honom under Bokmässan i Göteborg. Ishmaels berättelse blev ett uppvaknande för mig och kanske svaret på en önskan om att hitta ett bra internationellt projekt inom ramen för vårt Internationella förbund Blue Cross, som vi kan gå in i och ge stöd till.

Genom åren har vi i Blå Bandet haft en del internationellt arbete både i Afrika men också i Sydamerika. En del finns kvar idag men behoven ute i världen är enorma och jag anser att vi själva, här hemma, också har ett allt större behov av att hjälpa de svagaste i världen utifrån vår egen kraft och förmåga. Något att samlas kring och som också kan skapa ett lokalt engagemang i våra föreningar.

Berörande berättelse

Ishmaels berättelse om hur de hjälper gatubarn tillbaka till sin familj och att sedan klara av skolan, berörde mig mycket. Deras arbete har pågått i ett antal år och fått stöd ifrån Sverige av bland annat IOGT-NTO och Världens barn. Ett generöst stöd kopplat till ett stort personligt engagemang som vi måste applådera och vara tacksamma för.

Samma kväll, efter denna magiska lunch, så bokade jag helt enkelt en resa till Kenya för detta måste jag bara få se och nu var jag alltså på plats på Blue Cross Youth Center och en familjedag för barn och deras familjer. 75 barn med familjer var på plats och välkomnandet var varmt och glädjefullt.

Möte hos Blue Cross i Kisumu kenya

Att möta dessa afrikanska familjer och höra om den tacksamhet för den hjälp man fått av Blå Korset i Kenya, värmde mitt blåbandshjärta. Hjälpen handlar först om att återförena familjer och att bistå så att barnen ska kunna gå i skolan.

Det sker i korthet genom att ge familjerna möjlighet till mikrolån så de kan klara det nödvändigaste i livet knutet till barnens skolgång. En skola som är fri men som många inte har råd med eftersom man måste betala för skoluniform, böcker, pennor med mera som inte ingår i den “fria” skolan. Även examen kostar pengar.

Skola i Kisumu Kenya

Att få uppleva en sådan tacksamhet fyllde mig med övertygelsen att även relativt små insatser och engagemang kan göra stor skillnad får många som har det svårt.

 

Återförenade familjer

Återförenad familj i Kisumu Kenya

Dagen efter besökte vi återförenade familjer vars barn Blå Korset räddat från ett liv som gatubarn. Att tvingas leva på gatan är nog det mest fruktansvärda man kan föreställa sig. Upp emot tusen barn i Kisumu lever idag som gatubarn i ett liv som enklast kan beskrivas som inga kläder, ingen mat, våld och kriminalitet. Ett liv där att sniffa kontaktlim är enda sättet att hålla i varje fall lite värme under kalla nätter då man bara har en bit kartong eller ett plastskynke att gömma sig under.

Barnfängelset

Barnfängelse Kisumu Kenya

Jag fick möta barn på gatan men också i det stora barnfängelset med barn från 6 år upp till 18 år. “Ett fängelse för barn” var nog det mest skrämmande jag hört tals om och min oro var stor när vi bankade på den massiva stålporten och jag hörde rasslet när den låstes upp från insidan. Inne möttes vi av en lugn oas mitt i stadskaoset på utsidan. Hit tog polisen gatubarn, inte för att straffa dem, utan för att helt enkelt skydda dem från gatan och den  misär som råder där. En plats med vuxna som bryr sig, där barnen får kläder, tvätta sig och där man kan äta sig mätt. En plats dit inga limångor når och där man kan möta Blå Korsets personal.

Vi försöker hitta barnens familjer

Vårt arbete här är att hitta barn som visar tecken på en vilja att bryta sitt liv som limsniffande gatubarn. Kanske självklart för oss här hemma men har man sniffat lim och levt i misär under flera år så är gatan den plats där man känner sig hemma och trygg på jämfört med det liv man kanske flytt ifrån. Ett liv i en familj där aids, svält och missbruk gör livet omöjligt för ett barn att leva och som då lätt hamnar på gatan.

Gatubarn

Blå Korset försöker hitta barnens familjer och se om man kan hjälpa dem att fungera igen. Går inte det så kan en faster, mormor eller annan släkting kanske bli den familj som alla barnen behöver för en trygg och värdig uppväxt. Ser man möjligheter så får barnet komma från fängelset till Blue Cross Youth Center för att under någon månad avvänjas från sniffande, aktiveras för att vinna tillbaka viljan att återförenas med sin familj och börja i skolan.

Återförenad-2

 

Sammanfattningsvis

Blå Korset i Kenya gör ett fantastiskt arbete bland en del av de barn som har det allra svårast. Ett arbete som, trots stora skillnader och förutsättningar, ändå visar stora likheter med vårt sätt att tänka och arbeta här hemma. Att verka för alla barns rätt till en värdig, trygg och kärleksfull uppväxt i en familj där barnen ges förutsättningar till att själva växa upp till ansvarstagande och kärleksfulla vuxna.

Lasse Reuterberg med Blue Cross Kenya

Vår hjälp och vårt bistånd behövs

Genom att handla en present i vår butik eller webb-shop You are an Angel kan du stödja vårt arbete för gatubarnen i Kisumu, Kenya. Tack för ditt stöd.

You are an Angel

Text & foto: Lasse Reuterberg, ordförande Blå Kors Sverige.