Onsdag den 24 maj kl. 18.00 är det dags för en ny konsert till stöd för vårt välgörenhetsarbete på Blue Cross Youth Centre i Kisumu, Kenya.

Vårkonsert Blå Korset

Konserten äger rum hos Frälsningsarmén Vasakåren på Observatoriegatan 4. Elever från Ågesta Folkhögskolas musiklinje kommer att uppträda.

Fri entré, kollekt tas upp till förmån för gatubarnen.